Arne Næss sine normer for saklig diskusjon

Arne Næss» seks normer for saklig meningsutveksling.

 1. Unngå tendensiøst utenomsnakk
  Eksempler: Personkarakteristikker, påstander om motpartens motiver, årsaksforklaringer til argument.
 2. Unngå tendensiøse gjengivelser
  Gjengivelsen må være nøytral med tanke på stridsspørsmål.
 3. Unngå tendensiøs flertydighet
  Flertydigheten gjør at argumentet kan tilpasses kritikken.
 4. Unngå tendensiøs bruk av stråmenn
  Dette vil si å tillegge motstanders standpunkt et innhold han ikke står inne for.
 5. Unngå tendensiøse originalfremstillinger
  Informasjon som legges frem, må ikke være usann, ufullstendig, skjev og/eller holde tilbake relevant informasjon.
 6. Unngå tendensiøse tilberedelser av innlegg
  Eksempler ironi, sarkasme, skjellsord, overdrivelser eller trusler.

Eller kortare sagt; ikkje gjer som det mange av hobbykommentatorane hos bl.a. Dagbladet, VG og Nettavisen gjer.

Tenk kor mykje meir fruktbar nettdiskusjonene hadde vore om vi vart flinkare å følgje desse råda!  Ja, ja, det er lov å drøyme. :-S

Bileta er laga av

Theodor Kittelsen