Rett og slett ein søppelregjering!!!

Og eg veit at eg aldri igjen kjem til å stemme på nokon av dei partia som sit i regjering no.

Det gjer utroleg vondt at slike kyniske folk skal representere Noreg. Verdiar som eg har trudd vi i Noreg har stått for, finnast visst ikkje lenger.

Kva er det vi held på med? Går laus på uskuldege menneske og barnefamiliar, vekker dei opp om natta, bruker politimakt, og sender dei ut av landet. (Mange av dei vert i tillegg sendt til regionar som dei ikkje har noko som helst tilknytning til). Menneske med håp og draumar, som berre prøvar å skape seg ein betre framtid for seg og sine.

Kven og kva skal dette vere godt for? Kortid vart fornuft, empati og medkjensle erstatta av råskap, kynisme og viljen til behandle menneske som …. ja, eg har ikkje ord…

Og korleis vert barna sine rettar ivaretatt oppi det heile, kva traumar påførar vi ikkje dei?

Eg trudde vi var betre enn dette.

Dette er berre trist.

Les forøvrig denne flotte bloggposten av Jacob Arvola.

I media:

Tidlegare postar om temaet:


Lagt til 19. september 2010

Elles så kopierar eg inn eit innlegg frå Torstein Dahle. Sidan eg synast at innlegget inneheld svært mange gode poeng og gjev eit svært viktig bodskap, så visar eg det i fulltekst. Innlegget er henta frå e-postlista til Raudt.

Når ble det riktig å ødelegge barn?

Han har tittet på oss gjennom fjernsynsskjermene de siste dagene, lille Aleksei på fem år. Han har levd i Vadsø i tre år og to måneder. Han kjenner bare Vadsø som sitt hjem, og det er her han har alle sine venner. Sammen med sin far ble han tvangssendt ut av landet, til Serbia.

Alle som har noen kunnskap om barn vet at så grunnleggende opprivende opplevelser som lille Aleksei nå gjennomgår, vil påføre ham stor skade og prege ham for resten av livet. Ethvert menneske med sin medmenneskelighet i behold forstår det og blir fortvilt over slikt.

Det er naturlig og riktig å reagere som politimannen i Vadsø, som begynte å gråte da den lille gutten spurte ham om han fikk lov til å komme tilbake til Vadsø igjen. Jeg kjenner barne- og inkluderingsminister Audun Lysbakken godt nok til å vite at også han reagerte på liknende måte da han ble konfrontert med hva som hadde skjedd. Det er utenkelig at han ville ha kommentert dette smilende og tilfreds slik den ansvarlige statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet gjorde.

Men det hjelper ikke lille Aleksei at vi gråter. For ham er det viktige spørsmålet: Hvordan kan vi få oss til å gjøre slikt her i Norge? Kan vi ikke prøve å gjøre det godt igjen?

Når ble det akseptabelt at et barn blir ødelagt av formelle grunner? Hva er det som har skjedd med oss her i landet, når formalitetene settes foran hensynet til et barn som er blitt en del av et lite norsk bysamfunn, og som attpå til verdsettes høyt i dette samfunnet? Det siste er bare et tilleggsmoment i saken, og er selvsagt ikke avgjørende. Også uskikkelige barn har krav på beskyttelse.

Norge er i ferd med å bli alvorlig sykt. Et av de sterkeste tegnene på det er at generalsekretæren i den norske avdelingen av Amnesty går ut offentlig og forsvarer dette, fordi han mener at formalitetene er i orden. Min utmelding er sendt.

Det er umenneskelig å gjøre det til lille Alekseis ansvar at han har fått være her i mer enn tre år før hans skjebne ble endelig avgjort. Han har i virkeligheten knyttet hele livet sitt til Vadsø og de som bor der. Når Norge har medvirket til at det kan skje, må det selvsagt være Norge som må bære konsekvensene av det, og innrette sine formaliteter på et vis som er forenlig med vanlig medmenneskelighet og krav til omsorg for et lite barn.

Jeg er sikker på at også mange som er uenige med meg om innvandringspolitikk, likevel vil være enige med meg i akkurat det.

Noe er i ferd med å gå alvorlig galt i Norge. Vi har alle et ansvar for å prøve å stoppe det. Ingen formalitet kan gjøre det riktig å ødelegge et barn Det er det til og med internasjonal rettspraksis på, med Nürnbergprosessen som ett av utgangspunktene.

Vi må våkne fra det formelle spindelvevet som forgifter hodene våre. Vi må tenke klart. Vi må slutte å ødelegge barn!


Torstein Dahle

Landsstyremedlem Rødt