«Jeg er ikke redd for å dø, jeg vil bare helst ikke være til stede når det skjer»