«Endelig tok han mot til seg og trodde på døden etter livet».