Og hadde dei kommunetilsette fått eit like godt lønstilbod som elektrikarane, så hadde det nok ikkje vorte streik der heller.

Ikkje misforstå meg, eg unner absolutt elektrikarane ei ny minstelønssats på kr. 336 400 i året. Men eg kan ikkje forstå alle dei som ikkje unner dei tilsette i kommunen noko tillegg i løna.

Til samanlikning er minsteløna til fagarbeidarane (hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar osb.) i kommunen på kr. 272 100 i året.

Sjukepleiarane m.fl. har kr. 310 700 i året som minsteløn. Og dei har i tillegg studielån (og tapt arbeidsinntekt) for ein treårig høgskuleutdanning bak seg.

Og kvifor all den snakken om finanskrisa? Kvifor skal dei som er lågast løna i landet ta støyten for den, imens mange i det private kan, og har unna seg gode løningar dei siste åra, utan at finanskrisa har vore noko særleg tema?

trykk på skjemaet for å gjere det større


Her finn du fleire postar eg har skrive om streik og likeløn.