…. så får vi håpe at det kjem inn litt penger:)

Men noko særleg energi til å blogge, det har eg ikkje for tida.

God morgon, frå Fanafjellet…

Her er det framleis nattefrost…

Men det er heldigvis ikkje så gale som for to veker sidan…

(Det er omtrent like kaldt inne, etter at nokon fann ut at dei skulle senke temperaturen på natt 😕 . (Utfrysing av nattevakter?))

Eller for ei veke sida… (biletet er tatt i Vestre)

Kollega Truls jobber hardt 🙂

Og så har vi eit uklart bilete av ein liten ein som ville på besøk i går tidleg.

Det er eit rikt dyreliv her oppe på Fanafjellet, med både hjort, rev, frosk, mus, hoggorm, noko mår/røyskattliknande greie, samt at eg trur faktisk eg såg ein hare her oppe og. Men den forsvann så fort at eg ikkje var heilt sikker.