….røykarane vi skulle til livs. Så har det vore masse diskusjon rundt sjukemelding og uføretrygd.

No er det dei overvektige som står for tur.….. kva vert det neste.

Er vi på veg til eit samfunn der lyter ikkje får eksistere? Eit sorteringssamfunn? Har berre dei menneska som er friske og som «ikkje påfører seg sjølv skadar» livets rett (rett til forsikring, operasjon, jobb, sjukepengar, flyturar osb)?

(No må det nemnast for folk utanfor Florø, at ein ikkje alltid kan ta korkje Firdaposten eller Stenbakk seriøst 🙄 )