20090121-Bild1«Amerika er det eneste land hvor bilene blir raskere skiftet ut enn dekkene».