MALTA-IMMIGRATION-SOMALIA

Foto: Scanpix/AFP

Etter å ha flykta frå Eritrea, med utreise frå Libya gjekk båtflyktningane tom for drivstoff. 73 menneske døydde etter å ha drive rundt i Middelhavet i 20 dagar. Fleire farty skal ha passert utan å ha gjeve hjelp.

Eg synast det er ufatteleg at noko slikt kan skje. Kva tenker dei personane som berre overser menneske i nød. Kor har det blitt av den gode sjømannsånden om å hjelpe andre sjøfolk i trøbbel?

Båtflyktingane tar høge nok riskar som det er,  og alt for mange  omkommer utan at det er mogleg å hjelpe dei. Så kvifor ikkje hjelpe der ein kan?

 

Vi har og vore båtflyktingar:

Bård Gram Økland ser likskapar mellom dei desperate

midla nordmenn greip til for å rømme til

Storbritannia under krigen og dei overfylte

baljene som no går ned i Gibraltar-sundet

og utanfor Lampedusa

Les meir om båtflyktingar her.

batflyktningar1