Aforismer

411px-Blake_Proverbs_of_Hell– Og andre sitat….

Med aforisme meinast korte og treffande formuleringar av eit tankeinnhald.

Noko eg ikkje er så veldig flink til 🙄 Men det finnast heldigvis andre som verkeleg kan dette.

Her vil eg prøve å samle nokre av dei…..

Enjoy…For Aforismer trykk her!Kjelder:

Halvor Fosli. 1996. «Oscar Wilde, Aforismer». Gyldendal Norsk forlag.

J.B. Holmgård. 1995. «All verdens sitater». Aventura Forlag A/S

Sagt om aforisme:

Mange aforismer er gravstenen over en stor tanke som døde for tidlig. (Hermann Bahr).Gode aforismer avslører mennesket, dårlige forfattere. (Frithiof Brandt).Når man leser de store aforistikere, virker det som om de alle kjente hverandre godt. (Elias Canetti)Si noe som er innlysende for første gang, og du er udødelig. (Marie von Ebner-Eschenbach).Aforismen vil ikke gjøre de dumme kloke men de kloke tenksomme. (Sigmund Graff).Hvorfor skulle menn være alene om å skrive aforismer? Også kvinner kan jo lide av mindreverdighetskomplekser. (Grethe Heltberg).Å skrive aforismer er en form for potensforstyrrelse. Når aforismen står der, tar den seg flott ut et øyeblikk. Men den rekker aldri å bli satt inn i en sammenheng. (Erik B. Jensen).Aforismemakerens potensproblem: jo kortere, desto bedre. (Hanns-Hermann Kersten).En aforisme er aldri helt sann; enten er den en halv sannhet, eller halvannen sannhet. (Karl Kraus).Aforismen er sønn av forferdelsen og analysen. (Gabriel Laub).Aforismen er en lyrisk splint. (Stainslaw Jerzy Lec).Alle aforismer om kvinner er nødvendigvis ondskapsfulle. For å skildre det gode ved kvinnene trenger man flere sider. (Andrè Maurois).Afroismen: Et lykkelig-beskt øyeblikk der vi innbiller oss å trå på vår egen skygge. (Stein Mehren).Den aforisme som vil speile et bruddstykke av sannheten, er sannere enn den som vil romme hele. (Ellen Margrete Nielsen).Aforismer er som vanndråper; Hver enkelt er ingenting, men til sammen danner de havet. (Frejlif Olsen).Aforismer må nødvendigvis handle om intellektuelle ting. Det finnes ikke rulleskøyer for uføre. (Jacob Paludan).


Jo høyere en dyreart står, jo mer unyttig foretar den seg. Høns skriver ikke aforismer. (Nis Petersen).Aforismer som man ikke stusser over, er overflødige. (Mikal Rode).Aforismer er som parfyme. Ikke for mange dråper av gangen. Det er letere å finne på geniale strøtanker, enn noen som vil utgi dem. (Carl Erik Soya).