Tag-Archive for » religion «

Sjølv eg som ikkje er religiøs, kan sjå at religion er ein viktig del av mange menneske sine liv. Difor synast eg det er særs overraskande når ein representant for Krf ikkje har den same forståinga. Gustav Nydal som sit i bystyret i Flora for Krf fortel at han skulle ønske at det ikkje var behov for eit muslimsk bønnehus i byen.

– Vi bur i eit fritt land, og folk skal få lov til å tru det dei vil. Men eg skulle sjølvsagt ønskje at det ikkje var behov for eit muslimsk bønnehus i byen, seier han.

Firdaposten 15 august 2013

Kva er det han eigentleg seier her? Ønsker han at det  ikkje kjem muslimer til byen? Eller meiner han at det gjerne må kome muslimer, men at dei ikkje bør ha behov for å utøve sin religion?

Korleis kan ein som faktisk har innsikt i korleis det er å vere religiøs ha så lita forståing for andre sin tro?

Eller kanskje han er redd for at muslimane skal ta seg til rette på same måte som kristenfolket i Florø har gjort? I Florø føregår bl. a. konfirmasjonsundervisninga i skuletida, til tross for kyrkjelova §36,1 som seier at:

«Konfirmasjonsopplæring skal ikkje leggjast til skuletida, med mindre særlege grunnar ligg føre og kommunen har gjeve sitt samtykke».

Eg hugser sjølv då eg gjekk på ungdomsskulen og ikkje ville konfirmere meg. Eg måtte ut av klasserommet, men det fantes ingen alternativ undervisning. (Og presten klarte t.o.m å sei at han syntast synd på meg sidan eg ikkje ville konfirmere meg). Dette var på 80 talet, men så vidt eg forstår så har  Flora Ungdomsskule framleis ikkje noko undervisningstilbod til dei som ikkje skal konfirmere seg, dei må berre ut av klasserommet. Det skal seiast at det har vore stor diskusjon om problemet, og at det kan sjå ut som at 2013 blir det siste året for denne praksisen. Den som lever får sjå:)

I tillegg så pusher prestane i Florø bibel på barn som ikkje har møtt opp kyrkja. Kvart år inviterer kyrkja alle femteklassingane i Flora til utdeling av biblar i kyrkja. Sidan kyrkjekontoret har tilgang til elevlistene så veit dei og kven som ikkje var til stades under utdelinga. Prestene dukker så opp i klasseromma for å gje det nye testamentet til dei som ikkje kom til kyrkja. Ganske frekt, spør du meg.

Okey, så skein det vel igjennom at eg er ganske antireligiøs. Men eg har faktisk forståing for at folk trur på diverse, og at religion er viktig for mange enten det er Gud, Allah, stjerner eller shakraer dei trur på. For kven skal bestemme for andre kva som gjev meining i livet? Det eg ikkje liker, er når religion vert pådytta folk, eller brukt til å undertrykke grupper og til å forsvare overgrep og krigar. (Til dette har eg berre ein ting og sei: “Mot dumskap kjempar sjølv gudane forgjevast” ~x( )

Men tilbake til saka. Eg synast det er trist at ein representant for dei kristne ikkje ser den verdien ein moske vil ha for muslimar. Personleg synast eg at bygging av ein moske vil vere positivt for Florø. I tillegg til det religiøse og samfunnsmessige aspektet, ville det vere eit flott og spanande tilskott til Florø sin arkitektur reint estetisk. Då håper eg at dei får til ein “skikkeleg” moske med mosaikk, tårn og alt som høyrer til:) Så eg ønsker Fayez Alhaddad og hans trusfeller lukke til, og håper at dei får gjennomført planane sine i ikkje alt for fjern framtid:)

Category: I media  Tags: , ,  3 Comments

Ei lita religiøs gruppe seier:

«Vi vil ikke være en del av det norske samfunnet. Og vi ser det heller ikke som nødvendighet å flytte ut av Norge da vi er født og oppvokst her. Og Allahs jord tilhører alle. Men la Grønland bli vårt. Sperr av bydelen og la oss styre den slik vi ønsker. Dette er til det beste for begge parter. Vi ønsker ikke leve sammen med skitne udyr som dere.»

Eg skjønner ikkje kvifor dei absolutt vil ha eit området der dei må kaste ut andre folk, som også er født og oppvokst her. Hadde det vore noko tak i dei, så kunne dei jo berre overta /kjøpe eit fråflytta gardsbruk langt frå folk. Og om dei er fleire enn fire – fem stykker, så finnast det mange fråflytta øyer eller fiskevær. Då slepp dei å forholde seg til oss andre, og vi slepp å forholde oss til dei. Problem solved.

Category: I media  Tags: ,  Comments off

He, he. Er litt giddalaus for tida, så det vert mykje klipp og lim på bloggen. Her er direkte kopi av ein epost som eg fekk av min far. Eg har lest om liknande før, og desse spørsmåla viser jo eigentleg kor håplaust det er å leve direkte etter eldgamle skriftar. (Noko som nokre tilhengarar til fleire religionar kanskje burde ta til etteretning?)

Som ein kuriositet kan det jo nemnast at forfattaren A. J. Jacobs faktisk prøvde å leve etter bibelen sine reglar i eit år. Her kan du lese om korleis det gjekk 🙂

Vel, over til e-posten.

Laura Schlesinger er en kjent radioperson i USA som gir råd til de som  ringer inn. For en tid siden svarte hun en av innringerne, med henvisning til 3. Mosebok 18:22, at homoseksualitet er en vederstyggelighet, og kan under ingen omstendighet tolereres. Det følgende er et åpen brev til Dr. Laura ført i pennen av amerikansk statsborger, hvis navn er ukjent:

Kjære Dr. Laura
Takk for at du gjør så mye for å lære folk opp i Guds bud. Jeg har lært mye av deg, og jeg prøver å dele disse kunnskapene med så mange jeg kan. Dersom noen for eksempel prøver å forsvare homoseksualitet, så minner jeg dem bare om 3. Mosebok 18:22 der det står klart og tydelig at homoseksualitet er en vederstyggelighet. Så er ikke det mer å snakke om. Men nå trenger jeg noen råd om hvordan jeg skal leve etter Guds bud.

 


1. Hver gang jeg brenner en okse som et offer vet jeg at dette gir en duft som behager Herren (3.Mosebok 1:9). Problemet er naboene.

 

 

2. Jeg ønsker å selge min datter som slave (2. Mosebok 21:7). Med det prisnivået vi har i dag, hva mener du er en rett pris? 3. I 3. Mosebok 24:44 står det klart at jeg kan eie både mannlige og kvinnelige slaver så lenge de er kjøpt fra et naboland. En venn av meg sier at dette gjelder bare for meksikanere, og ikke kanadiere. Her trenger jeg hjelp. Kan jeg eie kanadiere?

 

 

3. Jeg har en nabo som insisterer på at han skal arbeide på sabbaten. 2.Mosebok 35:2 er helt tydelig på at han skal drepes. Er jeg moralsk ansvarlig for å gjøre dette selv?

 

 

5. En venn av meg mener at selv om det er en vederstyggelighet å spise 
skalldyr (3. Mosebok 11:10), så er homoseksualitet verre. Jeg er uenig. 
Hvem har rett?

6. I 3.Mosebok 21:20 står det klart at jeg ikke må nærme meg Guds alter 
dersom jeg ser dårlig. Jeg må innrømme at jeg er nærsynt og bruker briller. 
Må synet mitt være helt perfekt, eller kan vi operere med litt 
slingringsmonn her?

7. De fleste av vennene mine går til frisøren. De klipper håret på 
sidene og tar skjegget i kantene. Dette er tydelig en synd ifølge 3. Mosebok 
19:27. Hvordan bør de straffes?

8. Jeg har lest i 3.Mosebok 11:7-8 at jeg ikke må røre noen rester av 
en død gris fordi det gjør meg uren. Kan jeg allikevel spille amerikansk 
fotball dersom jeg har hansker på?

9. Min onkel har en gård. Han synder mot 3.Mosebok 19:19 fordi han 
planter to ulike avlinger på samme jorde. Kona er ikke noe bedre fordi hun 
går med klær som er lagd av to ulike stofftyper (blanding av bomull og 
polyester).

Han har også den uvanen at han banner mye. Er det virkelig nødvendig at vi 
samler hele byen bare for å steine de (3.Mosebok 24:10-16)? Er det ikke 
like lett å brenne de til døde i et familieselskap slik vi pleier å gjøre 
med mennesker som ligger med sine slektninger (3.Mosebok 20:14)?

i108986554_84813_6

Jeg vet du har gått i dybden på denne type problemstillinger. Så jeg er sikker på at du kan hjelpe meg. Takk for at du stadig minner oss på at Guds ord er evig og uforanderlig.

Med hilsen en trofast disippel og tilbedende fan.”

 

Og HER finn du same versjonen omsett til norske forhold X_X

Category: kuriositet  Tags: , ,  Comments off
13
mar
2010

Category: Youtube video  Tags:  2 Comments
13
feb
2010

“Philosophy is questions that may never be answered.
Religion is answers that may never be questioned”.

Category: Aforismer mm.  Tags: , ,  Comments off
13
feb
2010

I’m not a bad guy! I work hard, and I love my kids.
So why should I spend half my Sunday hearing about how I’m going to Hell?

Category: Aforismer mm.  Tags: , ,  Comments off

For dei som er på jakt etter ein meir reflektert og løysingsorientert lesing om karikaturteikningane enn det mine utbrudd gjev uttrykk for, så vil eg anbefale denne artikkelen i “Fri tanke”.

I tillegg vil eg anbefale denne artikkelen frå Dagbladet (utroleg nok), der Lena Larsen prøver å forklare kva bråket handlar om. Mange viktige og gode poenger her.

Category: I media  Tags: ,  Comments off