Tag-Archive for » innvandring «

… men må dessverre i kyrkjeasyl. Får håpe at UD snart tar til vet, og sluttar å plage denne familien. Det burde ikkje ha vore lov til å sende nokon asylsøkarar til Italia, og særleg ikkje barn!simon1

Foto. Dag Frøyen / Firdaposten 

Vil du vite meir om Simon, sjå Firdaposten.

Elles så har eg tidlegare skrive om Vesle Simon her.

Kommentar i Dagbladet av “Frisch”

FRP vil kutte alt, og mener at veien for å minske terror er å sørge for at flest mulig muslimer, får minst mulig utdannelse”.


Category: I media  Tags: ,  Comments off

Minoritetsmiljøa i Bergen går nå sammen for å gjøre Bergen tryggare.

Kjempebra tiltak:)

Category: I media  Tags:  Comments off

Eg såg dette innslaget på Nrk lokalnyhende i dag, og det sette verkeleg eit støkk i meg. No skal det verte forbode å hjelpe menneske som oppheld seg ulovleg i landet.

Eg må sei at tankane mine gjekk tilbake til 2.verdskrig og forfølginga av jødane. Då var det og forbode og hjelpe. Dessverre så har vi alltid vore så  lydige her i landet, og kanskje var dette grunnen til at alt for mange norske jødar vart henta av nazistane, i motsetnad til t.d. Danmark der nesten alle vart redda.

Vel, eg håper at vi ikkje er så lydige lenger, for no skal det endå ein gong verte lovfesta at ein ikkje skal hjelpe folk i nød!!!? (§ 108 3.ledd. bokstav a)

No er det sjølvsagt ikkje noko liv å leve ulovleg i eit land. Men utlendingsnemda kan og gjere feil, tragiske sjebner venter i så fall. Når ei utsending strider mot alt av det du har lært om menneskesyn, verdiar, fornuft og korleis ein kan tillete seg å  behandle folk , då må det vere lov til å vere medmenneske og kunne hjelpe utan å verte straffa for det.

I Florø har vi ei tragisk  sak gåande for tida. Lille Simon og far hans, vart brutalt sendt ut av landet. No lever dei på gata i Italia. Historia kan du lese her.

Takk for meg

Bilete

Sendt rett på gata

Ikkje vurdert på humanitært grunnlag

Heile byen støtta Simon

Å synleggjere slike historiar er viktig tykkjer eg, for det er faktisk einskildskjebnadar som står bak tala i innvandringsdebattane. Og, vi kan ikkje verte så blaserte at vi ikkje bryr oss lenger.

i229317106_83055_4Ja, ja. No er det ikkje så mange som leser bloggen min. Men likevel, eg må berre anbefale dette blogginnlegget frå VirrVarr, om ikkje anna enn for å lage eit bokmerke til meg sjølv 😎 Ho skriver knallgodt om fremmedfrykt og det å kunne sjå på innvandrarar som einskildmenneske.

Eg vil og gje litt kudos til Aftenposten som ikkje gjer som Dagbladet og leiter med lys og lykter etter innlegg som skal auke framandfrykten. I ein artikkel som tok opp eit alvorleg problem i Osloskulane, kom det fram at også innvandrarforeldre flyttar borna sine til meir “kvite” skular. Sjølvsagt er det eit problem for skulane/elevane at dei vert meir segregerte, men det tenkjer eg er politikarane og ikkje elevane sitt ansvar å gjere noko med.

Det eg vil fram til er at Aftenposten synleggjere at innvandrarane også ønsker at borna skal verte godt intergrerte i samfunnet. Fleirtalet ynskjer faktisk ikkje å byggje parallelle samfunn slik som Dagbladet heile tida vil gje inntrykk av.

Andre bloggar eg tittar innom når eg treng litt motvekt til Dagbladjournalistikken er Unfiltered perception og Frp-koden.

Andre lenkjerMinerva: hva mener egentlig innvandrereneTv2 gallup: muslimske meninger  (2006).

 

Category: I media  Tags: ,  Comments off