Tag-Archive for » avisoverskrifter «

Dagbladet melder at:

He, he. Det forklarar jo ein del…..  😛

Category: I media  Tags:  Comments off

kongeparet og MandelaVg melder at kongeparet ikkje får møte Nelson Mandela, og skriv vidare i overskrifta si på forsida: “Drømmen knust.

Ja, det er mange knuste draumar rundt om  i verda:(


.

Category: I media  Tags:  Comments off

Det verkar som avisene vert meir og meir desperate etter å få lesarar. Enten har dei heilt misvisande overskrifter, eller så har dei overskrifter som held tilbake opplysningar, t.d. “her er en av verdens farligste flyplasser”, “se hvor boligprisen øker mest”. Keisamt å måtte gå inn på ein artikkel berre for å sjå eit stadsnamn.

Og så har vi dei selskapa som får mediadekning berre på grunn av at ein kan lage ordspel av namnet. Veit ikkje heilt om NA24 i det heile hadde gidda å skrivi om dette selskapet om det hadde heitt noko anna. Men på eit eller anna tidspunkt må dei vel verte lei av gamle og tåpelege ordspel? Ser at artikkelen er utan byline. Det seier vel sitt?

overskrift

NA24 på sitt beste?

 


Category: I media  Tags: ,  Comments off