I april 2009 skreiv eg om  AP som på landsmøtet før stortingsvalet vedtok å gå inn for “å gjere tannhelse til en fullverdig del av det offentlige helsevesenet i kommende stortingsperiode“. Etter at dei vann valet har det vore merkeleg stilt om dette løftet, og no har dei berre eit knapt år igjen på å gjennomføre det. Men det ser mørkt ut, for her seier dei vel rett ut at dei rett og slett ikkje har intensjon om å følgje opp vedtaket. I staden vil dei føre ein politikk med ulike refusjonsordningar.

SKUFFA!

Category: Politikk  Tags: , ,
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.