Vi risikerer at norske myndigheter innfører EUs datalagringsdirektiv uten større motstand.

Dette innebærer at all trafikkinformasjon fra mobilen din lagres. Hvor du har ringt, når du har ringt, hvem du har ringt til og hvor telefonene befant seg under oppringingen.

Det samme skjer med SMS og MMS. I tillegg vil den samme registreringen skje med e-posten du sender.

Det er i første omgang ikke snakk om å lagre innholdet. Men vi vet ikke når det blir foreslått.

Dette er et grovt overgrep mot personvernet og den enkeltes frihetsfølelse. Det er et overgrep mot enkeltpersoners integritet.

Det er ikke noe krav om at Norge må innføre dette. Det er ikke for sent å si nei. Derfor gjør underskriverne av dette oppropet nettopp det. Vi ønsker ikke EUs datalagringsdirektiv i Norge.


Registrert på opprop av:
Knut Johannessen, Knut Johannessen – Vox populi [20:56 06.01 2008]
Les mer på voxpopulinor.blogspot.com/2008/01/du-m-ikke-sove.html, http://voxpopulinor.blogspot.com/2008/01/de-sm-skritts-tyranni.html og http://voxpopulinor.blogspot.com/2010/11/lover-plser-og-nav.html

Category: Opprop  Tags: , ,
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.