19
sep
2010

Eg trur at det å snakke sant, er ein dugleik iranske myndigheiter og iranske ambassadørar ikkje heilt meistrar.

Tidlegare har Iran sin amassadør i Noreg, Seyed Hossein Rezvani, nekta for at nokon har blitt steina i Iran dei siste åra, ein påstand som det er svært vanskeleg å få til å stemme.

No melder Dagbladet at Iran sin president påstår at den dødsdømte kvinnen Sakineh Ashtiani (43) aldri har blitt dømt til døden ved steining. Noko som stemmer heller dårleg med tidlegare utsegn frå iranske tenestemenn.

Og så har vi det at Iran sine myndigheiter ikkje kan sjå at denne saka handlar om menneskerettar, men trur at den handlar om at kriminelle ikkje skal få sin straff.

Ramin Mehmanparast: (Talsmann for det iranske utenriksdepartementet).

– Hvis det å løslate alle som er dømt for mord er å følge menneskerettighetene, så kan de europeiske landene løslate alle drapsmennene de har fengsla.

Kva er dette for noko??? Lider iranske myndigheiter, talspersonar og ambassadørar av ein alvorleg, felles kognitiv svikt???Det er berre ein ting å sei til dette:

“Mot dumhet kjemper selv gudene forgjeves!”

Sitat av Friedrick von Schiller.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.