Archive for the Category »I media «

Fremdeles sitter 150 unge mennesker på aldershjem eller sykehjem, til tross for at tre helseministre og én statsminister siden 2005 har sagt at de skal få et bedre tilbud“.

Men i Oslo kommune har dei ingen unge registrert buande på aldersheim. Dei funnet løysinga på problemet, dei har nemleg  ikkje alders / gamleheimar lenger. Og då kan det jo heller ikkje bu unge der. Kvifor forandre innhaldet når ein berre treng å  forandre namnet?

Elisabeth Vennevold, seksjonsleder i Byrådet i Oslo kommune uttaler:

Gamlehjem og aldershjem er betegnelser som ikke benyttes i dag. Tilbudene i dag er å betrakte som heldøgns pleie- og omsorgstjenester. Det er i all hovedsak eldre innbyggere som er i behov for disse tjenestene, men det er noen yngre brukergrupper som har behov for heldøgns tjenester“.

Eg seier berre: stakkars dei menneska og dei pårørande dette angår som som ikkje berre vert gjort usynleg, men som i tillegg til alt anna må slost mot ordkløveri!

Category: I media  Tags: , , , ,  Comments off
14
jun
2013

2012

«Det er en lettelse at vi nå er enige om at praksis i Utlendingsnemnda har blitt for streng. Nå blir det en større vektlegging av hensyn til barn. Jeg er svært fornøyd med at vi nå skal ta større hensyn til barn av asylsøkere som har vært lenge i Norge, og at den barnefaglige kompetansen i utlendingsforvaltningen skal styrkes».

SV: 20. mai 2012

2013

Knuste vindu

– Politiet  kom halv to i natt for å hente oss. De knuste vinduet på døren vår for å kunne låse opp fra utsiden.

Det var midt på natten, og hele familien sov.

– De kom med lommelykter og sa vi måtte kle på oss.

Familien, som består av  Neda (12), Zoher (4) , Dima (8) og lille Nael (10) mor Romah og far Said, ble tatt ut av hjemmet og kjørt til flyplassen.

– Mye er igjen i leiligheten. Vi fikk ikke ta med oss alt, men vi måtte bare dra.

Det ble en kort samtale.

– Jeg må legge på nå for vi må gjennom kontrollen. Vi skal til Oslo nå, og så skal vi ta fly videre.

Neda Ibrahim 12 år, 11. juni 2013. 

Det ser ikkje ut som UNE heilt har fått med seg dette med å ta omsyn til barn. Barnefagleg kompetanse kan dei i alle fall ikkje skryte på seg. Om dei meiner at dei har blitt betre det siste året, så tenker eg med gru på korleis det må ha vore før. Ikkje nok med at dei sender ut barn som har svært sterk tilknytning til Noreg, det gjerast i tillegg på ein særs brutal måte.

Og igjen, kvifor må dei sende ut barn før saka er ferdighandsama? Dette er ikkje første gong.

Politiet sin versjon om den knuste ruta:

Flere medier har meldt at politiet deretter knuste ei rute for å ta seg inn i huset. Disse opplysningene er ifølge politisjefen feil.

 – Ruten ble knust da politiet dunket i døra. Deretter fjernet de en planke som sperret for døra, og låste opp, sier Søyland.

– Man skal banke hardt på ei dør for at ruta knuser?

– Det kommer an på hvor gammel døra er. Denne døra var i svært dårlig stand. Tjenestemannen dunket borti den to ganger med skulderen, sier Søyland.

Aftenposten 12. juni 2013.

Ro, ro til fiskeskjær….

Category: I media  Tags: , , , ,  Comments off

ba bybanenPolitiet leitar no langs traseen mot sentrum etter at dei fekk melding om tjuveriet kl. 17 tysdag ettermiddag. . Det er eit vognsett. Vi har og fått tips om at den er raud og kvit, meir kan eg førebels ikkje sei, men vi har spor å gå etter opplyser Malmo.

Mitt lille webunivers følger saken vidare: Trykk F5 for siste versjon.

800px-Bybanen23.juni2010

Det er ein bybanevogn lik denne som har forsvunnet

Oppdatert: Bybanen er funnet igjen ved “Loststranda” på Askøy.

 

Category: Avisoverskrifter, I media  Tags:  Comments off

Ei lita religiøs gruppe seier:

«Vi vil ikke være en del av det norske samfunnet. Og vi ser det heller ikke som nødvendighet å flytte ut av Norge da vi er født og oppvokst her. Og Allahs jord tilhører alle. Men la Grønland bli vårt. Sperr av bydelen og la oss styre den slik vi ønsker. Dette er til det beste for begge parter. Vi ønsker ikke leve sammen med skitne udyr som dere.»

Eg skjønner ikkje kvifor dei absolutt vil ha eit området der dei må kaste ut andre folk, som også er født og oppvokst her. Hadde det vore noko tak i dei, så kunne dei jo berre overta /kjøpe eit fråflytta gardsbruk langt frå folk. Og om dei er fleire enn fire – fem stykker, så finnast det mange fråflytta øyer eller fiskevær. Då slepp dei å forholde seg til oss andre, og vi slepp å forholde oss til dei. Problem solved.

Category: I media  Tags: ,  Comments off

Statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter, Hugo Henstein, gikk søndag ut i VG og tok til orde for straffereduksjon i såkalte sovevoldtektssaker. Han mener det subjektive skyldkravet er svakere når en person har sex med en annen person mot dets vilje dersom vedkommende sover, er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg samleie. Statsadvokaten kaller det «å ta seg til rette». Han viser også til at juryer nøler med å dømme slike saker som voldtekt fordi det ikke brukes mye vold. 

No skal eg inrømme at eg ikkje har lest kronikken, for eg finn den rett og slett ikkje på nett. Eg har berre lest om utsegna i andre sine svar til Hugo Henstein.

Men har han uttala seg slik eg trur, så vert dette feil på så mange plan.

Eg har alltid trudd at valdtekt var eit brottsverk, om man må gjere fleire lovbrot for å kunne gjennomføre valdtekten, så burde dette kome i tillegg. Det verkar rart at dersom ein berre gjer eit brottsverk, nemlig valdtekt, så skal ein straffast mildare enn kva strafferamma seier om dette brottet. Det er slik eg oppattar det Hugo Henstein har uttala.

Så visst du har eit  innbrot i heimen, og ingen protesterar til innbrottstjuven, er det då greitt at innbrottstjuven berre har “tatt seg til rette”?

Om du søv, vert bedøva og frastjålet ei nyre. Er det så nøye, så lenge du ikkje visste kva som skjedde? At du har det vondt etterpå, har ingenting å sei.

Og så kan ein og sjølvsagt ta opp menneskesyn, og påfølgande diskusjon om offeret si skuld i hendinga. At om offeret stiller seg sårbar, så er det hennar/han si eiga feil om andre vert  kriminelle og forbryt seg mot ho/han?  Altså, ein tek ifrå den kriminelle ansvaret og legg skulda over på offeret?

Og skal ein verkeleg legitimere eit brottsverk, berre fordi samfunnet feiler i å få straffa kriminelle som utfører dette brottsverket?  At det dessverre er mange som faktisk meiner at offeret har skuld i det sjølv, og/eller ikkje ser på det som eit grovt brottsverk, burde heller ikkje vere utslagsgjevande. (Han viser også til at juryer nøler med å dømme slike saker som voldtekt fordi det ikke brukes mye vold.)
.
Til slutt vil eg sei at eg synast det er ekstra trist at ein statsadvokat, som skal vere med å sikre rettstryggleiken til alle innbyggarane i Noreg, (også valdtektsofre), kjem med slike utspel. Hadde det vore ein forsvarsadvokat som tala på vegne av sin klient, så kunne eg ha forstått det, men ein statsadvokat?? Eg håper han sjølv ser at han med dei haldningane han gjev uttrykk for, så er han inhabil valdtektssaker heretter.

 

Category: I media  Tags: , ,  Comments off
13
des
2011
Category: I media  Tags: , ,  Comments off

– og få oppfyllt “den amerikanske draumen”.

Eg visste at Bergen ikkje tilhøyrde Noreg. (Eg e’kje fra Norge, eg e fra Beergen!) Men at vi var blitt amerikanske, det var vel litt drøyt :-??

Category: I media  Tags: , ,  Comments off